Împreună schimbăm viețile copiilor cu autism

Cum și de ce să faci asta?

Direcționează 3,5% din impozitul anual datorat aferent anului 2020 către APCA Botoșani, asigurând astfel continuitatea terapiei și generalizarea ei în comunitate pentru copiii și tinerii cu #autism!

Fiecare formular completat reprezintă o șansă în plus pentru copiii și tinerii cu autism de a se recupera, respectiv de a fi îmbunătățit procesul de integrare în comunitate. APCA Botoșani vă pune la dispoziție Formularul 230 care poate fi completat de persoanele fizice ce realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii si asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
  • venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
  • venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formularul 230

Vă rugăm să descărcați imaginea cu formularul, să-l completați cu datele personale și semnătura dumneavoastră și dacă doriți să ne susțineți în continuare activitatea puteți să bifați căsuța ,,Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani,, care vă dă această posibilitate.

Formularul poate fi depus în original la administrația financiară de domiciliu până în data de 25 mai sau contactează-ne pentru a ne ocupa noi de depunerea sa. Anunță-ne și un voluntar va veni la sediul tău să ridice formularele și, ulterior, le vom trimite noi către administrațiile financiare aferente.

Contactează-ne la apca_bt@yahoo.com sau la 0753.454.411.

Îți suntem recunoscători și te admirăm!

Echipa APCA Botoșani