Direcționează 20%

Direcționează 20% din impozitul pe venit

Unde folosim fondurile?

În lipsa unui sistem de servicii de terapie de stat, centrele specializate sunt singurele soluții spre recuperare pentru copii cu autism. Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani este dedicată terapiei, recuperării și integrării copiilor cu tulburări din spectrul autist. Acest lucru este posibil doar prin implicarea fiecăruia dintre noi, pentru a ne duce la capăt misiunea și ai ajuta pe acești copii, atât de dragi sufletelor noastre. Acum aveți șansa  ne ajutați dacă sunteți persoană juridică si  redirecționați cei 20% către Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani.

Puteți susține viitorul copiilor cu autism direcționând impozitul pe venit sau profit al companiei, simplu și gratuit!

Cum puteți ajuta?

Daca ești o societate comercială care plătește impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat. Puteti sponsoriza Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani conform Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, atât în cazul în care reprezinți o societate comercială care plătește impozit pe profit, cât și în cazul în care reprezinți o microîntreprindere.

Intrebari si Raspunsuri

Suntem una dintre cele mai de incredere Asociatii umanitare din Botosani, suntem apreciati de comunitate si folosim toate fondurile in scopul ajutorari semenilior nostri.

  1. orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
  2. institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
  3. orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
  4. de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

Sponsorizarea se face printr-un contract simplu de sponsorizare și este necesar ca sumă să fie virată până la finalul fiecarui trimestru, pentru companiile care platesc trimestrial, sau pana la 31 decembrie pentru companiile care platesc impozitul anual.

Care sunt pașii?

  1. Descarca contractul de sponsorizare, contractul este completat cu datele asociatie noastre.
  2. Completeaza-l cu datele firmei, obiectul donatiei.
  3. Listeaza-l si trimite un exemplar pe adresa noastra de email apca_bt@yahoo.com