Canal Youtube

Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani

Susținem recuperarea și integrarea copiilor cu autism în comunitate!

În calitate de ONG, avem convingeri și valori comune legate de potențialul individual al copiilor din spectrul autist, așteptările noastre față de acestea sunt mari și credem că zi de zi prin munca noastra le valorificam potentialul prin:

0

Copii Susținuți

0

TerapeuţI

1

Specialiști pregătițI

Împreună, nu există nicio limită la ceea ce putem face.

Doriți să faceți parte din asociația noastră?

Suportul dumneavoastră poate face diferența!

Cu fiecare banut pe care îl donati, fiecare ora de voluntariat, ajutați la crearea unei lumi în care toti copiii cu autism își pot atinge potențialul maxim.

Donații

Cu ajutorul donatiilor dvs, vom reuși să le oferim copiilor și tinerilor cu autism din Botosani șansa la normalitate.
Campanii

Voluntariat

Pentru îndeplinirea obiectivelor noastre, ne bazăm în mare măsură pe voluntariat şi apreciem în mod deosebit oamenii care îşi dedică din timpul, priceperea şi energia lor ajutorării copiilor cu autism.
Inscriere

Evenimente

Participati la evenimentele organizate de Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani
Evenimente

Echipa Autism Botosani

Avem o echipă frumoasa, fomată din psihologi, psihopedagogi, logopezi, asistenţI sociali. Echipa noastră este susţinută şI de voluntari care se implica zi de zi pentru a ne ajuta sa ne indeplinim obictivele.

Obiective strategice

a) să promoveze demnitatea şi drepturile persoanelor diagnosticate cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare în spiritul “Cartei persoanelor cu autism”, prezentată la al 4-lea Congres Autism Europe, în mai 1992 şi adoptată ca Declaraţie Scrisă de către Parlamentul European la 9 mai 1996, în spiritul declaraţiilor şi convenţiilor internaţionale care fac referire la drepturile omului şi ale persoanelor cu handicap;
b) să asigure reprezentarea copiilor diagnosticati cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare pe lângă toate instituţiile naţionale şi internaţionale şi să stabilească legături cu alte organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care au scopuri şi obiective similare;
c) să promoveze şi să confrunte experienţele de îngrijire şi educare a copiilor diagnosticati cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare, popularizîndu-le pe cele mai bune dintre acestea;
d) să promoveze cele mai eficiente modalităţi de îngrijire, educaţie, orientare, formare, integrare în comunitate şi bunăstare a copiilor și tinerilor diagnosticati cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare , pentru valorizarea şi dezvoltarea maximă a potenţialului acestora astfel încît să trăiască cât mai independent posibil;
e) să promoveze o cât mai largă paletă de servicii de sprijinire a familiilor cu copii diagnosticati cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare pentru creşterea calităţii vieţii acestora;
f) să stabilească şi să favorizeze schimburile de informaţii și de experienţe în scopul ameliorării situaţiei persoanelor diagnosticate cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare;
g) să promoveze o tot mai bună înţelegere a autismului si/sau alte tulburari de dezvoltare în rândul părinţilor, al îngrijitorilor, al profesioniştilor şi al societăţii în ansamblu;
h) să exercite un rol de vigilenţă în vederea evitării tuturor neglijenţelor şi abuzurilor asupra copiilor și tinerilor diagnosticati cu autism si/sau alte tulburari de dezvoltare ;
i) să organizeze conferinţe, seminarii, dezbateri, ateliere de lucru sau alte tipuri de întâlniri care să aibă ca scop promovarea şi atingerea obiectivelor asociaţiei;
j) să promoveze şi să faciliteze accesul la diagnostic şi evaluare corecte şi cît mai de timpuriu posibil;
k) să promoveze toate tipurile de cercetare şi, mai ales, cele referitoare la diagnosticarea şi intervenţia precoce.
Obiective tactice:
a) Realizarea unui screening la nivelul județului pentru a avea o imagine cât mai clară asupra numărului de copii diagnosticați cu TSA, în vederea includerii acestora în programe recuperatorii;
b)Recrutarea de specialiști (psihologi, psihopedagogi, logopezi, educatori specializați, pedagogi de recuperare, kinetoterapeuți) și formarea acestora în terapii recuperatorii specifice TSA, prin intermediul organizațiilor profesionale acreditate;
c) Deplasarea echipelor de specialiști în teritoriu pentru a evalua copiii și a le acorda asistență de specialitate;
d) Susținerea materială a familiilor aflate în dificultate pentru a putea prezenta copiii la programele de interventie terapeutica;
e) Grupuri de suport pentru părinții copiilor cu TSA;
f)Înființarea și dotarea corespunzătoare a unui centru de recuperare pentru copiii si tinerii cu TSA având în vedere faptul ca, cea mai mare parte din copii cu TSA din judet nu beneficiaza de nici o ora de recuperare;
g) Incurajarea scolilor de integrare a copiilor cu TSA;
h) Amenajarea unei camere multisenzoriale in vederea aplicarii terapiei multisenzoriale pentru copii cu TSA, intarzieri psihomotorii si alte tulburari senzoriale ( orbire, surzenie, sindrom Down, paralizie cerebrala etc. );