Misiunea noastră

Asociația Părinților cu Autism din Județul Botoșani este o organizație neguvernamentală, cu personalitate juridică, non-profit, apolitică, care s-a constituit în luna august 2013 în conformitate cu prevederile O.G. 26/ 2000 privind asociațiile și fundațiile, având ca misiune apărarea drepturilor și intereselor copiilor diagnosticați cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare, creșterea calității vieții acestora și promovarea includerii și participării lor depline la viata comunității din care fac parte.

În momentul de față, asociația are un număr de 43 membri asociați, părinți ai copiilor (46) diagnosticați cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare.