https://mobirise.com/Obiectivele Asociației Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani

OBIECTIVE STRATEGICE

• promovarea demnității şi drepturilor persoanelor diagnosticate cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare în spiritul "Cartei persoanelor cu autism", prezentată la al 4-lea Congres Autism Europe, în mai 1992 şi adoptată ca Declaraţie Scrisă de către Parlamentul European la 9 mai 1996, în spiritul declaraţiilor şi convenţiilor internaţionale care fac referire la drepturile omului şi ale persoanelor cu handicap;

• reprezentarea copiilor diagnosticaţi cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare pe lângă toate instituţiile naţionale şi internaţionale şi să stabilească legături cu alte organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, care au scopuri şi obiective similare;

• schimbul de experiență în ce privește îngrijirea şi educarea copiilor diagnosticaţi cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare; popularizarea celor mai bune practici;

• promovarea celor mai eficiente modalităţi de îngrijire, educaţie, orientare, formare, integrare în comunitate şi bunăstare a copiilor și tinerilor diagnosticaţi cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare, pentru valorizarea şi dezvoltarea maximă a potenţialului acestora astfel încât să trăiască cât mai independent posibil;

• promovarea unei palete cât mai largi de servicii de sprijinire a familiilor cu copii diagnosticaţi cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare pentru creşterea calităţii vieţii acestora;

• favorizarea schimburilor de informaţii și de experienţe în scopul ameliorării situaţiei persoanelor diagnosticate cu autism și/sau alte tulburări de dezvoltare;

• promovarea unei tot mai bune înţelegeri a autismului și/sau alte tulburări de dezvoltare în rândul părinţilor, al îngrijitorilor, al profesioniştilor şi al societăţii în ansamblu;

• exercitarea unui rol de vigilenţă în vederea evitării tuturor neglijenţelor şi abuzurilor asupra copiilor și tinerilor diagnosticați cu autism si/sau alte tulburări de dezvoltare;

• organizarea de conferinţe, seminarii, dezbateri, ateliere de lucru sau alte tipuri de întâlniri care să aibă ca scop promovarea şi atingerea obiectivelor asociaţiei;

• facilitarea accesului la diagnosticare şi evaluare corecte şi cât mai de timpuriu posibil;

• promovarea tuturor tipurilor de cercetare şi, mai ales, celor referitoare la diagnosticarea şi intervenţia precoce;


OBIECTIVE TACTICE

• realizarea unui screening la nivelul județului pentru a avea o imagine cât mai clară asupra numărului de copii diagnosticați cu TSA, în vederea includerii acestora în programe recuperatorii;

• recrutarea de specialiști (psihologi, psihopedagogi, logopezi, educatori specializați, pedagogi de recuperare, kinetoterapeuți) și formarea acestora în terapii recuperatorii specifice TSA, prin intermediul organizațiilor profesionale acreditate;

• deplasarea echipelor de specialiști în teritoriu pentru a evalua copiii și a le acorda asistență de specialitate;

• susținerea materială a familiilor aflate în dificultate pentru a putea prezenta copiii la programele de interventie terapeutica;

• grupuri de suport pentru părinții copiilor cu TSA;

• înființarea și dotarea corespunzătoare a unui centru de recuperare pentru copiii si tinerii cu TSA având în vedere faptul ca, cea mai mare parte din copii cu TSA din judet nu beneficiaza de nici o ora de recuperare;

• încurajarea școlilor pentru a integra copiii cu TSA;

• amenajarea unei camere multisenzoriale in vederea aplicarii terapiei multisenzoriale pentru copii cu TSA, intarzieri psihomotorii si alte tulburari senzoriale (orbire, surzenie, sindrom Down, paralizie cerebrala etc.).

Failed to load the library

Asociația Părinților Copiilor cu Autism din Județul Botoșani 
CIF: 32969125
str. Ion Pillat nr. 28
(în incinta Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilități ''Sf. Spiridon'')
Botoșani 710348, Romania

Președinte:
Gabriela Petrea

Email: apca_bt@yahoo.com
Telefon: +40 (753) 454411

Conturi:

LEI: RO14BACX0000000926960001

EUR: RO84BACX0000000926960002


UniCredit Bank -

Agenția Primăverii BotoșaniLINKuri UTILE

APCA Botoșani pe Facebook